31/12/2020 15:12
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo việc bán đấu giá tài sản tàu vận tải biển Hương Điền 27 (859/NHPT.TBI-TD)

Thông tin như sau:
1/ Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
- Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng.
- Địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2/ Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm, số tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:
2.1/ Tên tài sản đấu giá: 01 tàu vận tải biển Hương Điền 27, có các thông số cơ bản như sau:
- Tên tàu: Hương Điền 27;
- Hô hiệu/Số IMO: XVYL;
- Chủ tàu hoặc người đề nghị đăng ký: Công ty TNHH Hương Điền - Thái Bình;
- Người quản lý/khai thác: Công ty TNHH Hương Điền - Thái Bình;
- Nội dung đăng ký:
+ Loại tàu: M. Tàu chở hàng tổng hợp;
+ Nơi đóng/ năm đóng: Hải Phòng -VN/2009;
+ Chiều dài lớn nhất: 73,90m;
+ Chiều rộng tàu: 12,00m;
+ Chiều cao mạn: 6,30m;
+ Mớn nước: 5,25m;
+ Tổng dung tích: 1408GT;
+ Dung tích thực: 905 NT;
+ Công suất máy chính: 970KW;
+ Trọng tải toàn phần: 2.696,30 tấn;
+ Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.10;
+ Cảng đăng ký Hải Phòng;
- Số đăng ký: VN-2871-VT;
- Số giấy chứng nhận đăng ký tàu biển: 2089/ĐK-2009.HP do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 04/5/2009;
- Tình trạng của tài sản đấu giá: Tàu Hương Điền 27 đang hoạt động vận tải bình thường trên tuyến nội địa biển Việt Nam.
2.2/ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá tài sản (tàu Hương Điền 27) là: 9.355.500.000 đồng (bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn./.) 
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
2.3/ Số tiền đặt trước: 1.871.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn).
Khoản tiền đặt trước này không được tính lãi trong thời kỳ ký đặt.
2.4/ Tiền bán hồ sơ  cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn trên hồ sơ).
3/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
3.1/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian: Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 08/01/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng- Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
3.2/ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 06, 07, 08 tháng 01/2021 (trong giờ hành chính);
- Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng;
- Số tài khoản: 1004238990 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội, Chi nhánh Thái Bình;
- Nội dung: Tên người tham gia đấu giá-Số CCCD/CMND nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản phát mại theo PL02/HĐ/2020/HĐĐG.
4/ Thời gian, địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá:
- Thời gian dự kiến xem các giấy tờ liên quan và tài sản đấu giá: Các ngày 05, 06 tháng 01/2021 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm dự kiến: Cảng Long An, địa chỉ: xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
5/ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian dự kiến: 14 giờ 30 phút ngày 11/01/2021.
- Địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng, địa chỉ:  Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
6/ Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá của tài sản, đối tượng tham gia đấu giá, các thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tối đa 10 (mười) vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Bước giá của tài sản: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân có năng lực hàng vi dân sự đầy đủ, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
- Các thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá: Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật, quy chế đấu giá thì người tham gia đấu giá phải là người có năng lực tài chính đảm bảo cho việc thanh toán tài sản đấu giá khi trúng đấu giá trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
Tìm theo ngày :