09/07/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 02/7/2020, Đoàn Thanh niên NHPT lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

     Hội nghị được tổ chức theo tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh. Các cơ sở Đoàn đều nghiêm túc thực hiện.
     Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hiền Nga – Bí thư Đoàn Thanh niên NHPT Việt Nam, đồng chí đã tổng kết các kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2020.
Ban Thường vụ Đoàn thanh niên NHPT đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra của đoàn viên thanh niên NHPT trong điều kiện hoạt động của NHPT còn nhiều khó khăn. Tuyên dương các cơ sở Đoàn đã đoàn kết thực hiện được các công trình Thanh niên có giá trị lớn trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh.
     Hội nghị đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ sở Đoàn, các cán bộ đoàn tại các cơ sở đều quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới một cách hiệu quả và chất lượng.
     Đồng chí Nguyễn Hiền Nga đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục tập trung quyết tâm thực hiện một số công việc trong 6 tháng cuối năm 2020 hướng tới Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ tái cơ cấu của NHPT, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đoàn.   

Văn phòng Đoàn Thanh niên NHPT

Tìm theo ngày :