18/03/2020 11:09
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo bán tài sản bảo đảm tiền vay - Tàu Tràng An 05 (cv 374/NHPT.SGDI-TD2)

Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo việc bán đấu giá tài sản là tàu Tràng An 05 đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá (thông tin đăng tải theo Thông báo đấu giá số 08.4/2020/TB-VNA ngày 16/03/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA).
Tìm theo ngày :