21/02/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch II - Ngân hàng Phát triển Việt Nam bán đấu giá tài sản

Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất: 11.562m2; Công trình xây dựng trên đất: nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, công trình kiến trúc; MMTB sản xuất giấy bao bì thành phẩm, MMTB sản xuất xeo giấy, phương tiện vận chuyển, thiết bị văn phòng.

1. Địa chỉ nơi có tài sản: ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
2. Người có tài sản: Quản tài viên Vương Sơn Hà
3. Tổng giá khởi điểm: 58.768.265.630 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm ba mươi đồng.)
Tiền đặt trước: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia: từ ngày 12/02/2020 đến 16 giờ ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Xuyên Á (Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: lúc 9 giờ ngày 06/03/2020 tại Hội sở Công ty đấu giá Hợp danh Xuyên Á (Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Phương thức đấu giá: trả giá lên.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/3/2020 đến 15 giờ ngày 05/3/2020.
5. Thông tin liên hệ.
- Công ty đấu giá Hợp danh Xuyên Á
Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 0908432774 – 0908641174
- Sở giao dịch II - Phòng Giao dịch Tây Ninh:
Địa chỉ: số 385 đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Bà Nguyễn Thị Kim Hằng - TP Giao dịch Tây Ninh, ĐT số: 0913620990
- Bà Nguyễn Thị Chum - Phó TP Giao dịch Tây Ninh, ĐT số: 0919458092
- Ông Hồ Hoàng Vũ - Cán bộ tín dụng, ĐT số: 0919250275         

 

Tìm theo ngày :