14/02/2020 16:12
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Phú Yên thông tin bán đấu giá tài sản bảo đảm (20/NHPT.PYE-TD)

Tài sản bán đấu giá là toàn bộ quyền sở hữu công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 912570, số vào sổ cấp GCN: CT 00886 đối với thửa đất số 575, tờ bản đồ số 255-A; diện tích đất thuê 11.837m2 tại Khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cấp ngày 15/02/2011 đứng tên Công ty TNHH Duy Tân, gồm:
1/. Tài sản:
1.1/ Nhà kho thành phẩm, diện tích xây dựng 296,46m2.
1.2/ Nhà xưởng sản xuất chính, diện tích xây dựng 432,96m2.
1.3/ Xưởng sản xuất phụ trợ, diện tích xây dựng 190,32m2.
1.4/ Kho chứa, diện tích xây dựng 372m2.
1.5/ Phòng hóa nghiệm (chuyển thành phòng ở, bếp), diện tích xây dựng 163,04m2.
1.6/ Nhà ăn, nhà nghỉ công nhân, diện tích xây dựng 139,48m2.
1.7/ Nhà làm việc, diện tích xây dựng 118,17m2.
1.8/ Nhà kho chứa vỏ, diện tích xây dựng 112m2.
1.9/ Kho thành phẩm, diện tích xây dựng 1.000m2.
1.10/ Nhà để xe, diện tích 114m2.
1.11/ Nhà bảo vệ (nhà thường trực), diện tích xây dựng 13,5m2.
1.12/ Nhà vệ sinh (gần phòng hóa nghiệm), diện tích xây dựng 37,6m2.
1.13/ Nhà vệ sinh (gần kho thành phẩm), diện tích xây dựng 13,8m2.
1.14/ Nhà để dụng cụ công nhân, diện tích xây dựng 46,36m2.
1.15/ Nhà ăn mở rộng, diện tích xây dựng 119,04m2.
1.16/ Công trình phụ trợ nhà xưởng sản xuất chính, diện tích xây dựng 45,62m2.
1.17/ Đài chứa nước + giếng nước.
1.18/ Cây xanh: 05 cây xà cừ + 02 cây phượng.
1.19/ Cổng + tường rào.
1.20/ Đường nội bộ.
2/ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:
- Giá khởi điểm: 5.368.470.995 đồng. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
- Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.
3/ Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 19 tháng 03 năm 2020 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
4/ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 12 và 13 tháng 03 năm 2020 tại Công ty TNHH Duy Tân, địa chỉ: Khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
6/ Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 02 năm 2020 cho đến 17h00’ ngày 16 tháng 03 năm 2020 (trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày) tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
7/ Điều kiện tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật đất đai, cụ thể:
a/ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
b/ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
c/ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
8/ Hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:
a/ Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá (theo mẫu Công ty);
b/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
c/ Văn bản chứng minh có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
d/ Văn bản chứng minh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
đ/ Văn bản chứng minh không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
9/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
10/ Thông tin liên hệ: 
- Chi nhánh NHPT Phú Yên:
+  Địa chỉ: Số 337 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;
+  Điện thoại: 0257.3842738; 0386320094; 0914467279.
- Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín:
+ Địa chỉ: Số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3848979; 0935450117; 0914005656.
 
Tìm theo ngày :