12/02/2020 13:10
Xem với cỡ chữ

Gia nhập Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế ngành ngân hàng

Ngày 14/1/2020, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) – cơ quan ra quyết định cao nhất của BIS đã ra thông cáo chính thức mời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) làm hội viên trong năm 2020 cùng với NHTW các nước Morocco và Kuwait, nâng tổng số hội viên của Ngân hàng từ 60 lên 63. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của NHNN nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung.
Việc kết nạp hội viên mới của BIS là rất hạn chế, trung bình sau từ 5 – 10 năm mới kết nạp thêm hội viên. Cũng theo Thông cáo báo chí, lần kết nạp hội viên gần nhất diễn ra vào năm 2011. Việc lựa chọn kết nạp hội viên của BIS là rất nghiêm ngặt, dựa trên những tiêu chí như quy mô phát triển kinh tế, trình độ quản trị NHTW. Việc BIS mời NHNN gia nhập thể hiện sự công nhận các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua cũng như những kết quả tích cực của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hệ thống ngân hàng.
Về phía NHNN, việc trở thành thành viên của BIS sẽ giúp NHNN và hệ thống ngân hàng tiếp cận các nguyên tắc, chuẩn mực cao nhất của hệ thống tài chính toàn cầu, góp phần đẩy nhanh việc hội nhập quốc tế của hệ thống tài chính ngân hàng trong nước, giúp củng cố, tăng cường năng lực và sức cạnh tranh của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như của nền kinh tế. Hơn nữa, NHNN nói riêng và Việt Nam nói chung được tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng các chuẩn mực, nguyên tắc, tiêu chí, thông lệ hoạt động tài chính tiền tệ, ngân hàng trên thế giới, tạo cơ hội để xử lý các vấn đề đặc thù của nền kinh tế và hệ thống tài chính ngân hàng trong nước nhằm củng cố ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững.
Thành lập năm 1930, BIS là tổ chức quốc tế lâu đời nhất và là một trong những tổ chức uy tín nhất trong hệ thống tài chính, tiền tệ toàn cầu. Hội viên của BIS gồm ngân hàng trung ương (NHTW)/cơ quan quản lý tiền tệ các nước, bao gồm các nước phát triển và một số quốc gia đang phát triển có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu như các nước thuộc nhóm G7, G20 và OECD, chiếm 95% GDP toàn thế giới. BIS gồm 06 ủy ban và 03 tổ chức/diễn đàn trực thuộc. Trong đó, 06 ủy ban trực thuộc gồm (i) Ủy ban Irving Fisher về Thống kê NHTW (IFC), (ii) Ủy ban Cơ sở hạ tầng Thanh toán và Thị trường (CPMI), (iii) Ủy ban Basel về Thanh tra ngân hàng (BCBS), (iv) Ủy ban Hệ thống tài chính toàn cầu (CGFS), (v) Ủy ban thị trường (Market Committee), và (vi) Diễn đàn NHTW. 03 tổ chức/diễn đàn trực thuộc gồm: (i) Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), (ii) Hiệp hội quốc tế các Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi (IADI), và (iii) Hiệp hội quốc tế các Cơ quan Giám sát Bảo hiểm (IAIS)./.
HN Nguồn: sbv.gov.vn
Tìm theo ngày :