10/02/2020 16:55
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng Nhà nước trở thành hội viên Ngân hàng Thanh toán quốc tế

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) mới đây đã ra thông cáo chính thức mời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) làm hội viên trong năm 2020 cùng với ngân hàng trung ương các nước Morocco và Kuwait, nâng tổng số hội viên của Ngân hàng từ 60 lên 63.
Theo thông cáo báo chí của BIS, lần kết nạp hội viên gần nhất diễn ra vào năm 2011. Việc lựa chọn kết nạp hội viên của BIS là rất nghiêm ngặt, dựa trên những tiêu chí như quy mô phát triển kinh tế, trình độ quản trị NHTW. Việc BIS mời NHNN gia nhập thể hiện sự công nhận các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua cũng như những kết quả tích cực của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hệ thống ngân hàng.
Theo NHNN, việc trở thành thành viên của BIS sẽ giúp NHNN và hệ thống ngân hàng tiếp cận các nguyên tắc, chuẩn mực cao nhất của hệ thống tài chính toàn cầu, góp phần đẩy nhanh việc hội nhập quốc tế của hệ thống tài chính ngân hàng trong nước, giúp củng cố, tăng cường năng lực và sức cạnh tranh của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như của nền kinh tế. Hơn nữa, NHNN nói riêng và Việt Nam nói chung được tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng các chuẩn mực, nguyên tắc, tiêu chí, thông lệ hoạt động tài chính tiền tệ, ngân hàng trên thế giới, tạo cơ hội để xử lý các vấn đề đặc thù của nền kinh tế và hệ thống tài chính ngân hàng trong nước nhằm củng cố ổn định tài chính và tăng trưởng bền vững.
Thành lập năm 1930, BIS là tổ chức quốc tế lâu đời nhất và là một trong những tổ chức uy tín nhất trong hệ thống tài chính, tiền tệ toàn cầu. Hội viên của BIS gồm ngân hàng trung ương (NHTW)/cơ quan quản lý tiền tệ các nước, bao gồm các nước phát triển và một số quốc gia đang phát triển có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu như các nước thuộc nhóm G7, G20 và OECD, chiếm 95% GDP toàn thế giới. Thông qua hoạt động của các ủy ban/tổ chức/diễn đàn trực thuộc, BIS có vai trò chủ chốt trong việc thiết lập các nguyên tắc, chuẩn mực chung cho hoạt động của thị trường tài chính, ngân hàng, bảo hiểm toàn cầu mà tiêu biểu là Khuôn khổ Basel về Thanh tra, giám sát ngân hàng I, II, III cùng nhiều chuẩn mực quốc tế khác trong lĩnh vực thị trường tài chính, bảo hiểm, hệ thống thanh toán... BIS tham gia trực tiếp vào hoạt động của các nhóm nước như G7, G20, OECD cũng như các khuôn khổ hợp tác khu vực (như ASEAN, APEC …) để phối hợp với các nước, khu vực trong việc xây dựng và thực thi các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự vận hành trôi chảy của thị trường tài chính quốc tế, củng cố ổn định tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Đào Huyền theo Thời báo Tài chính
Tìm theo ngày :