06/02/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Công điện của Tổng Giám đốc NHPT về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Têt và phòng chống dịch bệnh

Ngày 04/02/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 01/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra.

     Theo đó, Tổng Giám đốc NHPT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện ngay một số nội dung:
     1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm, tập trung xử lý công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết; những công việc được giao theo Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu NHPT có thời hạn hoàn thành trong Quý 1/2020; và tập trung công tác thu hồi nợ, xử lý nợ.
      2. Quán triệt cán bộ nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công tham gia lễ hội, không để các hoạt động vui Xuân, đón Tết kéo dài trái quy định, ảnh hưởng xấu đến công tác và các hoạt động của đơn vị.
     Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, duy trì nề nếp làm việc của cán bộ, người lao động tại đơn vị mình. Giao Văn phòng NHPT theo dõi, kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc về việc chấp hành của các đơn vị thuộc Hội sở chính.
     3. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới. Thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương; không chủ quan, không hoang mang lo lắng; nhắc nhở đồng nghiệp, người thân cùng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho cán bộ, người lao động, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
     Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc có biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động tại đơn vị mình; kịp thời phối hợp, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của cơ sở y tế trên địa bàn, báo cáo kịp thời NHPT các trường hợp cán bộ, người lao động tại đơn vị bị nghi nhiễm virut Corona (nếu có).

HN

Tìm theo ngày :