05/02/2020 17:44
Xem với cỡ chữ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá tàu biển Quang Minh Star

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá 01 tàu biển Quang Minh Star đóng năm 2009; Hô hiệu/Số IMO: XVCL/9563988; Trọng tải toàn phần: 8821,80 MT; Công suất máy chính: 2.647 KW; Tổng dung tích: 5444 GT; Loại tầu: Chở hàng rời theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/01/2010 (Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá).
- Giá khởi điểm: 54.594.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu đồng).
- Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế VAT (Tại thời điểm này, hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay của ngân hàng không phải chịu thuế). 
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân -chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).
- Bước giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).
- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
- Hình thức đấu giá của tài sản nêu trên: Bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức trả giá lên.
+ Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Địa chỉ: Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:
- Tài sản đấu giá được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 27/2007/HĐTCTS – TL ngày 11/12/2007 và các Hợp đồng điều chỉnh, sửa đổi bổ sung đã ký giữa Chi nhánh ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên và Công ty cổ phần vận tải biển Thái Bình.
* Đối tượng tham gia đấu giá:
- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Các tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính.
- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).
* Điều kiện tham gia đấu giá
- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);
+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản gốc);
+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (bản sao, nếu là tổ chức, doanh nghiệp);
+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế phiên bán đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.
+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.
+ Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).
- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tài sản: Từ ngày 07/02/2020 đến 17 giờ ngày 18/02/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 13/02/2020, ngày 14/02/2020 trong giờ hành chính.
- Địa chỉ xem tài sản: Theo chỉ dẫn của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18/02/2020, ngày 19/02/2020 và ngày 20/02/2020  trong giờ hành chính.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 9 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 0936.930.494 (Đ/c Hải thụ lý).
 
Tìm theo ngày :