05/02/2020 16:40
Xem với cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác công đoàn trong hệ thống VDB

Năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức và chỉ đạo xây dựng đội ngũ đoàn viên tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trong đó có việc Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019 - 2021 (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, khẳng định rõ vai trò của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động và thực hiện tốt các chính sách xã hội.
     Trong bối cảnh khó khăn chung của của hệ thống, Công đoàn VDB đã đoàn kết, cùng nỗ lực, phấn đấu góp phần để hệ thống hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao của VDB. Năm 2019, VDB thực hiện huy động vốn 15.490 tỷ đồng vốn có kỳ hạn, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Số dư vốn huy động có kỳ hạn: 110.208 tỷ đồng và 240,1 triệu USD, tổng cộng quy đổi 115.767 tỷ đồng; Nghiệp vụ ODA, số vốn giải ngân từ đầu năm đến nay 17.497 tỷ đồng, thu nợ gốc: 13.711 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch. Thu nợ lãi, phí: 4.047 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch; Về tín dụng đầu tư : giải ngân 1.392 tỷ đồng, Thu nợ gốc 11.364 tỷ đồng, thu nợ lãi 3.363 tỷ đồng; Về tín dụng xuất khẩu: Thu nợ gốc: 177 tỷ đồng, thu lãi: 41,3 tỷ đồng, du nợ: 3.442 tỷ đồng.
     Ban Chấp hành Công đoàn VDB đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, căn cứ nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát động phong trào thi đua với các nội dung phù hợp với nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là việc xây dựng quy chế quản trị nội bộ, đôn đốc thu hồi nợ vay, xử lý nợ, rà soát khắc phục các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra. Tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS) từng đoàn viên công đoàn, tổ công đoàn đăng ký thi đua với CĐCS, Ban chấp hành CĐCS ký giao ước thi đua với Lãnh đạo đơn vị, các nội dung phù hợp với nhiệm vụ được giao. Vì thế các phong trào thi đua sôi nổi diễn ra tại các CĐCS, các cụm thi đua trong hệ thống góp phần động viên cán bộ đoàn viên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các giải thể thao, các hoạt động văn nghệ do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức, trong năm các CĐCS đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức 24 hoạt động phong trào với 205 đoàn viên công đoàn tham gia; Qua các đợt sinh hoạt phong trào, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên cán bộ đoàn viên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao. 
     Năm 2019, Công đoàn VDB đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên. Tập trung vào việc tuyên truyền, định hướng cán bộ, đoàn viên tin tưởng, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo để triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu VDB đạt kết quả. Các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị đồng cấp triển khai thực hiện có chất lượng quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp cán bộ, người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ngành.
     Điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2019 là thực hiện tốt công tác chính sách xã hội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn Công đoàn VDB tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc về tinh thần, vật chất đối với cán bộ, người lao động của Ngành, đặc biệt là với các đối tượng chính sách và chị em phụ nữ. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, thì trong năm qua, Công đoàn VDB đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, viên chức gặp khó khăn đặc biệt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nam và Ninh Bình với số tiền 240 triệu đồng. Năm 2019, Công đoàn VDB cũng đã chi trợ cấp khó khăn nội ngành cho đoàn viên và thân nhân đoàn viên công đoàn trong hệ thống với số tiền là 440 triệu đồng; Các hoạt động nữ công tại các công đoàn cơ sở được tổ chức phong phú với nhiều hình thức sinh động như: mít tinh kỷ niệm ôn lại truyền thống; tổ chức các hội thi ẩm thực, cắm hoa; tổ chức các sinh hoạt chuyên đề về sức khỏe, vai trò của phụ nữ thời kỳ đổi mới; tổ chức các chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa... thường xuyên phản ánh trên báo chí về các tập thể, cá nhân có trách nhiệm, sáng tạo trong lao động, có các hành động, nghĩa cử đẹp với đơn vị, xã hội.
 
     Đối với công tác từ thiện xã hội, năm 2019 Công đoàn VDB nhận chăm sóc và phụng dưỡng 11 Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ 26 xã nghèo số tiền là 425 triệu đồng, thăm hỏi động viên Trung tâm chăm sóc người có công số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ tang lễ cho mẹ VNAH 21 triệu, khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập số tiền 46,4 triệu đồng và tặng quà cho các cháu học sinh tại các xã nghèo đặc biệt khó khăn với số tiền 81 triệu đồng. Tặng quà tết cho bố mẹ già trên 85 tuổi của cán bộ trong Ngành là 246 triệu đồng.
     Năm 2020 với chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở”, trước những yêu cầu đòi hỏi đổi mới của hệ thống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động, góp phần hiệu quả vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Công đoàn VDB xác định rõ một số nhiệm vụ tập trung thực hiện, như sau:
     Một là, động viên đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng VDB trở thành ngân hàng hoạt động phù hợp với chuẩn mực của tổ chức tín dụng.
     Hai là, góp phần xây dựng các chủ trương chính sách của Ngành, các văn bản chế độ, chính sách có liên quan đến CBVC; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên.
     Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo giục của công đoàn các cấp; tăng cường học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBVC.
     Bốn là, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị: Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, thực hiện cải cách hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ, ra sức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 tiếng chất lượng, hiệu quả”; đổi mới hình thức, biện pháp chỉ đạo thi đua, trọng tâm theo phát động thi đua năm 2020 của VDB…
     Năm là, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng.
     Sáu là, làm tốt hoạt động nữ công. Vận động đoàn viên nữ tích cực tham gia và thực hiện tốt phong trào phụ nữ học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc… Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt hoạt động nữ công và hỗ trợ các CĐCS tổ chức cho nữ CBVC có các hoạt động phong trào sôi nổi và thiết thực nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày gia đình Việt Nam…
 
     Bảy là, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Hoạt động Công đoàn cơ sở phải sâu sát, thiết thực với đời sống của cán bộ, người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏa cho đoàn viên, tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên đau ốm, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn. Tiếp tục đóng góp và quản lý tốt Quỹ trợ cấp khó khăn nội ngành.
     Tám là, thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, chính sách xã hội. Vận động cán bộ, viên chức tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào đền ơn đáp nghĩa của Công đoàn VDB. Tiếp tục giúp đỡ các xã nghèo tại các địa phương; thực hiện tiếp chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ tại các tỉnh. Năm 2020, dự kiến sẽ hỗ trợ 4 căn nhà.
     Tin rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn VDB, sự quan tâm ủng hộ của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VDB, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của người lao động trong toàn hệ thống, Công đoàn VDB sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa trong việc xây dựng VDB thành một ngân hàng hoạt động đúng các chuẩn mực của tổ chức tín dụng, từng bước thực hiện tái cơ cấu hệ thống thành công./.
Lai Xa
Tìm theo ngày :