03/02/2020 16:26
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT dâng hương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 03/2/2020, tại Trụ sở chính NHPT, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).
Dự Lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị thuộc HSC, các Ban, Uỷ ban, bộ phận giúp việc HĐQT, SGD1, TCT Vidifi, Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHPT.
Lễ kỷ niệm là dịp đặc biệt quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động hệ thống NHPT nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt NHPT đã thắp hương tri ân, kính cẩn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Thực hiện: Trần Hải
Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt NHPT dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tìm theo ngày :