21/01/2020 15:25
Xem với cỡ chữ

Sở giao dịch II thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo

Ngày 17/01/2020 Công đoàn Sở giao dịch II – Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức buổi thăm hỏi và trao quà cho 146 gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo thuộc 7 xã và thị trấn của huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn SGDII cũng tổ chức thăm, tặng quà Tết cho gia đình chị thương binh nặng Nguyễn Thị Lý ở Cần Giờ, anh thương binh Nguyễn Văn Đông ở Phú Nhuận, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tới ở Long An và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chồi ở Tây Ninh do Công đoàn VDB nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Đoàn đã đến thắp nén nhang 2 gia đình Mẹ VNAH (đối tượng do CĐCS phụng dưỡng) đã mất từ năm 2017 trên địa bàn Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh.
Phạm Quang Huy – Sở giao dịch II
Tìm theo ngày :