21/01/2020 14:48
Xem với cỡ chữ

MÃI LÀ VỪNG ĐÔNG CHÓI SÁNG

Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên. 
Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới. 
Ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Khối kết đoàn công nông bền vững… 
                              (Đỗ Minh - Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam)
Cách đây vừa tròn 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (03/02/1930) là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như vừng dương sáng chói, xua đi đêm trường nô lệ tối tăm, tủi hờn, đem đến ánh sáng ấm áp của hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 
90 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến là thắng lợi của các cuộc kháng chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Chặng đường vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ cách mạng, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn. Hiện nay, trước bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt và những thắng lợi vẻ vang của Đảng ta trong 90 năm qua, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Ra đời vào mùa xuân, Đảng là kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện ngời sáng của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi con người, cho dân tộc Việt Nam, đem đến "những mùa xuân đất nước" tươi đẹp. Như vừng đông chiếu sáng, ánh sáng của Đảng mãi luôn soi rọi cho nhân dân ta xác định rõ con đường phía trước cho một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn.
Chào năm mới 2020, mừng Đảng ta tròn 90 mùa xuân vinh quang, tươi thắm. Chúng ta tự hào vì được tiến bước dưới lá cờ Đảng vinh quang và tin chắc rằng Đảng ta sẽ tiếp tục làm nên những mùa xuân tươi đẹp cho đất nước./. 
Gia Hòa
Tìm theo ngày :