20/01/2020 16:27
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT khu vực Nam Định – Hà Nam thông tin bán đấu giá tài sản (cv 18 /TB-NHPT.KVNĐHN)

Nhà đất bên thứ 3 là tài sản thế chấp tại Chi nhánh NHPT khu vực Nam Định – Hà Nam (Chi nhánh) để trả nợ vay cho Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hoa Phương. Chi nhánh Thông báo về việc bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đăng ký mua tài sản.
Nội dung thông tin về tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất diện tích 107,8m2  ( trong đó diện tích đất quy hoạch 20 m2), thửa đất số 63, tờ bản đồ số 19, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 303927 do UBND thành phố Nam Định cấp ngày 30/11/2004 của hộ gia đình ông Lâm Văn Chiến và bà Trần Thị Hưng, địa chỉ: Ngõ 2 nay là số 05 ngõ 192 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Giá khởi điểm của tài sản: 496.000.000đ (Bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn). Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu.
- Thời gian thực hiện: Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 16/01/2020 đến ngày 05/02/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).
- Thời hạn nhận tiền đặt trước: ngày 04,05,06/02/2020 (Trong giờ hành chính)
- Thời hạn xem tài sản: ngày 03,04/02/2020 (Trong giờ hành chính)
- Số tiền đặt trước: 60.000.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá
- Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.
- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 08 giờ ngày 07/02/2020 (khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên).
Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định)
Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:
Cán bộ quản lý dự án: Đặng Thành Vinh; Điện thoại: Phòng Tín dụng 0228.3837076 (DĐ: 0912 00 57 58).
Tìm theo ngày :