15/01/2020 11:40
Xem với cỡ chữ

Công đoàn NHPT: Tổng kết hoạt động năm 2019, định hướng nhiệm vụ 2020

Ngày 14/1/2020, tại Thanh Hóa, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị BCH tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, định hướng nhiệm vụ 2020. Đồng chí Đào Quang Trường - Tồng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn NHPT chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo đánh giá nửa nhiệm kỳ hoạt động Công đoàn NHPT (nhiệm kỳ 2016-2021); Tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng triển khai thực hiện năm 2020; Sơ kết nửa nhiệm kỳ của UBKT, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo chương trình công tác của Ban Thường vụ Công đoàn năm 2020; Hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai nhiệm vụ của Công ty Tràng An.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NHPT Đào Quang Trường đánh giao cao những kết quả đạt được của BCH Công đoàn và tập thể cán bộ đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và hoạt động công đoàn. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2020, BCH Công đoàn cần bám sát tình hình thực tế, diễn biến hoạt động của Ngành để tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng NHPT trở thành ngân hàng hoạt động phù hợp các chuẩn mực của tổ chức tín dụng và động viên kịp thời, ổn định tư tưởng đoàn viên công đoàn; tổ chức một số phong trào thi đua, phong trào văn hóa, thể thao thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả để góp phần động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị toàn Ngành.
Hội nghị tổ chức nghi thức đón nhận Cờ "Công đoàn có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh" của Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Công đoàn NHPT năm 2019./.
Thực hiện: Trần Hải
Tìm theo ngày :