10/01/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

     Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 36/2019/TT-Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
     Thông tư quy định Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản: 1.Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng; 2. Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng; 3. Các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.
     Thông tư cũng quy định về đối tượng được cho vay, số tiền cho vay, hình thức cho vay và mục đích sử dụng quỹ.
     Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020./.

HN Nguồn: chinhphu.vn

Tìm theo ngày :