08/01/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nạn tín dụng đen

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế “tín dụng đen”.

     Tại văn bản số 10340/NHNN-TD, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD mở rộng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.
     Các TCTD phát triển các sản phẩm tín dụng với lãi suất phù hợp đáp ứng nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục cho vay để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.
     Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân;
     Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục rà soát các chương trình tín dụng chính sách để tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; chú trọng phân bổ nguồn vốn vào các khu vực tập trung nhiều hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
     Các công ty tài chính tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định về cho vay tiêu dùng, đảm bảo công khai, minh bạch về lãi suất cho vay tiêu dùng, phí và phương pháp tính lãi; cung cấp, giải thích chính xác, đầy đủ các nội dung cơ bản tại hợp đồng cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng.
     Các TCTD tăng cường công tác thẩm định, thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau cho vay; thường xuyên đánh giá khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng; chủ động thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ vay phù hợp với quy định của pháp luật.
     Các TCTD đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố công khai trên trang điện tử của TCTD và các biện pháp truyền thông phù hợp khác nhằm thông tin, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. /.

HN - Nguồn: TTXVN

Tìm theo ngày :