29/11/2019 16:46
Xem với cỡ chữ

Cho vay lại vốn nước ngoài Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3

Ngày 29/11/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ký kết hợp đồng cho vay vốn nước ngoài cho Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3.
Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục gồm 9 tiểu dự án được đầu tư trải dài qua các tỉnh thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ với tổng mức vốn đầu tư: 462 triệu USD (tương đương khoảng 10.013 tỷ đồng) do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, trong đó vốn vay ADB: 146.526.797 USD (tương đương khoảng 3.200 tỷ đồng), thời gian vay tối đa 30 năm do Bộ Tài chính ủy quyền cho VDB cho vay lại. 
Tại buổi Lễ ký kết Hợp đồng, Đại diện ADB tại Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp và đồng hành của VDB trong việc triển khai cho vay lại các dự án mà ADB tài trợ và mong muốn tiếp tục hợp tác cùng VDB tài trợ các dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.
Tán Vĩnh Phúc- Phòng Tín dụng Chi nhánh NHPT KV QN-ĐN
Tìm theo ngày :