11/11/2019 16:49
Xem với cỡ chữ

Hội thảo các ngân hàng Xuất nhập khẩu Châu Á lần thứ 25 tại Jeju Hàn Quốc

Theo lời mời của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đào Quang Trường cùng đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tham dự Hội thảo thường niên các lãnh đạo cấp cao các Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Châu Á (AEBF) lần thứ 25 tại Jeju, Hàn Quốc từ ngày 04-07/11/2019.
Tham dự hội thảo gồm có các Chủ tịch, Tổng Giám đốc của 11 tổ chức tín dụng xuất khẩu (ECA) thành viên của Diễn đàn, đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á và một số tổ chức là khách mời của Diễn đàn như Tổ chức tài trợ xuất khẩu Canada (EDC), Tổ chức XNK Anh (UEF), Tổ chức tài trợ của A rập Xeout.
Hội thảo AEBF lần thứ 25 là cơ hội để Lãnh đạo các tổ chức thành viên của Diễn đàn trao đổi nhìn nhận lại vai trò của các tổ chức ECA trong sự biến động của nền kinh tế toàn cầu và trao đổi kinh nghiệm cũng như định hướng phát triển trong thập niên mới. 
Trong thời gian tới, các nước sẽ phải đối diện với một loạt thách thức như bất ổn của nền kinh tế thế giới với các chu kỳ ngày càng nhanh, khủng hoảng tài chính ngày càng có quy mô lớn, các chế độ bảo hộ mậu dịch của các chính phủ ngày càng chặt, gây khó khăn cho việc xuất khẩu, chiến tranh thương mại Mỹ Trung kéo dài … do đó, các ECA phải chủ động cũng như linh hoạt hơn và đồng thời cũng cần phải xây dựng cho mình các đường hướng cụ thể để đảm bảo một sự phát triển mang tính bền vững. Một số định hướng có thể xem xét như đa dạng hóa các sản phẩm tài chính cung cấp ra thị trường đáp ứng kịp thời hiệu quả các nhu cầu của các DN XK, tài trợ  hướng tới các dự án chương trình có lợi ích quốc gia (chuyển dịch từ hướng các sản phẩm  Made-in sang Made by)… Mặt khác, các ECA phải gia tăng tính bền vững trong hoạt động của mình thông qua việc quản lý hiệu quả rủi ro, lành mạnh về mặt tài chính, đưa ra mức bảo đảm an toàn vốn chung.
Tại hội thảo, VDB đã có bài phát biểu giới thiệu về đặc điểm cũng như định hướng phát triển của VDB trong thời gian tới. Hiện nay, mặc dù VDB ngưng việc tài trợ xuất khẩu ngắn hạn, với vai trò là tổ chức tài chính tín dụng của chính phủ, VDB đang tài trợ nhiều dự án phát triển quy mô vốn lớn, đặc biệt là hợp phần nhập khẩu trang thiết bị rất lớn. Đây cũng là lí do trong thời gian qua VDB là thành viên tích cực của Diễn đàn AEBF cũng như là đối tác của nhiều tổ chức ECA trong khu vực. Trong thời gian tới, nhận thức rất rõ các khó khăn, thách thức đối với hoạt động của mình, VDB cũng đã và đang thực hiện nhiều hoạt động chuẩn bị cần thiết trong đó bao gồm việc tái cơ cấu theo đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nghiên cứu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo an toàn tài chính cho cả hệ thống. Mặt khác, VDB cũng mong muốn được triển khai hơn nữa các hoạt động hợp tác đặc biệt là hợp tác về vốn và kỹ thuật với các thành viên của AEBF nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động của VDB đồng thời đảm bảo lợi ích chung của các bên.
ĐN
Tìm theo ngày :