09/10/2019 15:28
Xem với cỡ chữ

Chi bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên kết nạp đảng viên mới

Ngày 08/10/2019, Chi bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Đặng Thị Kim Định – chuyên viên phòng Hành chính - QLNS.
Buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng nghi thức của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đồng chí Lê Văn Vinh - Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng, nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, đồng thời phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.
Phạm Đức Dũng Chi nhánh Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên
 
Tìm theo ngày :