31/07/2019 11:17
Xem với cỡ chữ

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 26/7/2019, Đoàn thanh niên VDB đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, phụ trách Ban phong trào thanh niên Đoàn khối; Nguyễn Long Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ; Phạm Dương Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên VDB.
Báo cáo kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm của Ban Thường vụ đã đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên thông qua các công tác chỉ đạo, giáo dục, tổ chức các phong trào hành động và chương trình đồng hành với thanh niên, bám sát chủ đề công tác của năm “Tuổi trẻ VDB tình nguyện, xung kích, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm có tính khả thi cao, đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn thanh niên VDB, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn thanh niên VDB.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra của đoàn viên thanh niên Ngân hàng Phát triển trong điều kiện hoạt động của VDB còn nhiều khó khăn. 
Cũng trong sáng ngày 26/7/2019, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Đoàn thanh niên VDB đã tổ chức Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn thanh niên NHPT nhiệm kỳ 2022-2027./.
Văn phòng Đoàn Thanh niên VDB
Tìm theo ngày :