Thông tin bán tài sản
Tài sản thẩm định giá là tàu vận tải biển HOÀNG LỘC 25, các thông số chính theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam như sau:
Ngày 18/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin tài sản bảo đảm thế chấp của dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư:
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp
Gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt mới 01 máy phát điện công suất 30 KVA”, cụ thể như sau:
Ngày 11/10/2021   |Xem tiếp
Văn phòng NHPT thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:
Ngày 04/10/2021   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 23/09/2021   |Xem tiếp
Căn cứ Thông báo số 331/TB-NHPT.TBI-TD ngày 27/08/2021 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hoá lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản - tàu 6.500 tấn (Tàu Từ Sơn).
Ngày 20/09/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:37990
Lượt truy cập: 11578170