Thông tin bán tài sản
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 03/03/2021   |Xem tiếp
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 03/03/2021   |Xem tiếp
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 03/03/2021   |Xem tiếp
Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 12a, nhà K1, TT HVCTQG Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ chức đấu giá:
Ngày 04/02/2021   |Xem tiếp
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 98/TB-CCTHADS ngày 20/01/2020 đính kèm.
Ngày 27/01/2021   |Xem tiếp
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 21/01/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :