Đảng - Đoàn thể

Công đoàn VDB với hoạt động Phòng chống dịch Covid -19

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; các công văn chỉ đạo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) Việt Nam… Công đoàn Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam đã phối hợp với Lãnh đạo NHPT Việt Nam tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19.
Ngày 21/05/2020   |Xem tiếp