Hoạt động VDB

Sáp nhập chi nhánh NHPT Đồng Nai vào Sở Giao dịch II

Ngày 27/5/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành các quyết định về việc sáp nhập Chi nhánh NHPT Đồng Nai vào Sở Giao dịch II (SGD II) và quyết định về việc thành lập Phòng Giao dịch (PGD) Đồng Nai.
Ngày 29/05/2020   |Xem tiếp

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/11/2019 tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) Lee Dong Gull đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 29/11/2019   |Xem tiếp

Bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng

Ngày 14/5/2020, tại trụ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đối với ông Trương Văn Minh.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp