Sự kiện
Ngày 23/6/2020, Sở Giao dịch II tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Đồng Nai.
Ngày 24/06/2020   |Xem tiếp
Ngày 27/5/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành các quyết định về việc sáp nhập Chi nhánh NHPT Đồng Nai vào Sở Giao dịch II (SGD II) và quyết định về việc thành lập Phòng Giao dịch (PGD) Đồng Nai.
Ngày 29/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-HĐQT về việc giải thể Văn phòng đại diện (VPĐD) NHPT tại TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 29/05/2020   |Xem tiếp
Chiều ngày 15/5, tại trụ sở cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt tập thể cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn NHPT, Tổng Giám đốc NHPT - Chủ tịch Công đoàn NHPT Đào Quang Trường đã chuyển trao số tiền 600 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại NHPT, Tổng Giám đốc NHPT điện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT thực hiện một số nội dung như sau:
Ngày 31/03/2020   |Xem tiếp
Ngày 30/3/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có Công điện số 03, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Ngày 30/03/2020   |Xem tiếp
Ngày 08/3/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có Công điện số 02, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Ngày 09/03/2020   |Xem tiếp
Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã có những chuyển biến khó lường, phát triển nhanh tại các quốc gia ngoài Trung Quốc.
Ngày 28/02/2020   |Xem tiếp
Năm 2020, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tập trung tạo bứt phá, hiệu quả ở mỗi bộ, ngành trong công tác thi đua, khen thưởng và triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Ngày 24/02/2020   |Xem tiếp
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam).
Ngày 12/02/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :